Menu
A+ A A-

Príprava povrchu

priprava povrchu otryskavanie

Príprava povrchu

Najdôležitejšou fázou povrchovej úpravy patrí samotná príprava povrchu.  Výslednú kvalitu náterového systému výrazne ovplyvňuje príprava povrchu.

Až takmer 85% všetkých neskorších vád spôsobuje nedostatočná príprava povrchu pod náter.

Príprava povrchu je nevyhnutná na dosiahnutie predpísanej čistoty povrchu (odstránenie látok, ktoré majú negatívny vplyv na vykonávanie náterov).

Prídeme priamo k Vám kdekoľvek na Slovensku! 

.cenova_kalkulacia_liate podlahy

 

Medzi základný postup prípravy povrchu (čistenia povrchu) patrí:


* odmastenie (napr. detergentami)
* odstránenie solí z povrchu (vysokotlakou čistou vodou)
* odstránenie hrdze, okuje a starých náterov ( suchým tryskaním)
* odstránenie prachu (vysokotlakým vzduchom alebo vákuovo)

Medzi najpoužívanejšie spôsoby odstraňovania hrdze, okuje a starých náterov patrí:


* abrazívne otryskanie (tryskanie)

  • otryskávanie (abrazívne čistenie)  podľa STN EN ISO 12944-4
  • tryskacie zariadenia SAPI,
  • kompresory : Atlas Copco, Compair, Atmos
  • otryskávanie sa realizuje suché pomocou stlačeného vzduchu vákuové, alebo odsávacie tryskanie

abrazívny materiál :  vysokopecná struska , oceľová drť, oceľové broky, sušený piesok, sklenené guľôčky,

* mechanické čistenie (ručné čistenie)

  • Čistenie pomocou ručného náradia podľa STN EN ISO 12944-4
  • / kartáče, kefy, škrabky, brúsne papiere, oklepávacie kladivká/mechanizované čistenie / elektrické a pneumatické náradie, rotačné kartáče, brúsky, ihlové oklepávače, oceľové kefy, brúsny papier, kotúče, brúsky

* tryskanie vysokotlakým vodným lúčom

  • Vysokotlaký vodný lúč – do 2 000 bar, čerpadlo FALCH
  • otryskávanie vodou –     tlakové do 70 MPa
  • vysokototlaké 70-170 MPa
  • ultravysokotlaké nad 170 MPa až do 2500 MPa


Medzi najmodernejšie metódy prípravy povrchu patrí tryskanie vysokotlakým vodným lúčom pri ktorom dochádza k odstráneniu solí , hrdze ,okují a a ostatných nečistôt  z povrchu.


Spôsoby prípravy povrchov pred nanášaním náterových hmôt a náterových systémov.


Prach, soli, oleje, mastnoty a podobné znečisťujúce látky musia byť bezpodmienečne pred nasledujúcou prípravou povrchu odstránené z plôch vhodným spôsobom.
V prehľade uvádzame niektoré spôsoby prípravy povrchov a upozorňujeme, že tento prehľad nie je úplne vyčerpávajúci. Rozsah použitia, účinnosť a obmedzenia využitia týchto spôsobov sú uvedené v norme    ISO 8504 1-3.

Najpoužívanejšie stupne prípravy sú:

pre otryskávanie : Sa 1, Sa 2, Sa  21/2, Sa 3   resp.    P Sa 1, P Sa 2, P Sa  21/2, P Sa 3

 

Značka Popis
Sa 1 Ľahké otryskanie
  Pri prehliadke bez zväčšenia sa na povrchu nezistí
  prítomnosť olejov, mastnôt, nečistôt, nepriľnavých
  okují, hrdze, náterov a cudzích látok.
  Všetky zbytky nečistôt musia byť pevne priľnavé.
   
Sa 2 Dôkladné otryskanie
  Pri prehliadke bez zväčšenia sa na povrchu nezistí
  prítomnosť olejov, mastnôt, nečistôt, takmer
  žiadne okuje, hrdze, náterov a cudzích látok
  Všetky zbytky nečistôt musia byť pevne priľnavé.
   
Sa 2 1/2 Veľmi dôkladné otryskanie
  Pri prehliadke bez zväčšenia sa na povrchu nezistí
  prítomnosť olejov, mastnôt, nečistôt, okují, hrdze,
  zbytky náterov a cudzích látok
  Všetky zostávajúce stopy nečistôt musia byť len
  vo forme škvŕn, alebo pásov
   
Sa 3 Vizuálne čistý oceľový povrch
  Pri prehliadke bez zväčšenia sa na povrchu nezistí
  prítomnosť olejov, mastnôt, nečistôt, okují, hrdze,
  zbytky náterov a cudzích látok
  Povrch musí vykazovať jednotný kovový vzhľad.

 

pre mechanické čistenie : St 2, St 3  resp. P St 2, P St 3

 

Značka Popis
St 2 Dôkladné ručné a mechanizované čistenie
  Pri prehliadke bez zväčšenia sa nezistí
  prítomnosť olejov, mastnôt a nečistôt
  vrátane nepriľnavých vrstiev okují, hrdze,
  náterov a cuzích látok
   
St 3 Veľmi dôkladné ručné a mechanizované čistenie
  Zodpovedá stupňu St 2, ale čistenie musí byť
  dôkladnejšie a povrch musí vykazovať
  kovový odtieň daný podkladom


Iné stupne prípravy môžu byť odsúhlasené na základe reprezentatívnych vzoriek, alebo plôch na povrchu, ktoré musia byť účinne chránené pre všetkými vplyvmi, ktoré by mohli zmeniť ich vzhľad, alebo musia byť odfotografované ako referenčné vzorky.

Drsnosť povrchu
Norma ISO 8503-1 špecifikuje požiadavky na profil povrchu     / podľa komparátora S a komparátora G/, ktoré sú určené pre porovnávanie drsnosti oceľového podkladu vizuálne a hmatom pri jeho otryskaní. Profil povrchu má vplyv na priľnavosť náteru.

Vyhodnotenie prípravy povrchu
V procese prípravy povrchu, musí byť povrch vyhodnotený podľa normy ISO 8501-, alebo ISO 8501-2, to znamená, že čistota je stanovená len hodnotením vzhľadu povrchu. V mnohých prípadoch je toto dostatočné.

 

Kontaktné informácie

Liate podlahy - Kamenné koberce - Otryskávanie:
Mobil:
0904 322 222
E-mail: kubovic@kpnreal.sk
Mobil: 0902 362 361
E-mail: natery@kpnreal.sk

OPRAVY MATERIÁLOV