Verejné obstarávanie

 

 Výkresová časť KPN REAL   pdf

 Technická správa KPN REALpdf

Výkaz Výmer KPN                 excel

Sprievodná a súhrnná správa pdf